شماره‌های پیشین نشریه

   بر اساس مصوبه جلسه 115 شورای انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ 97/08/1 با انتشار مجله ترویجی زرشک و عناب موافقت گردید.

 از کلیه اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان محترم دعوت می شود تا مقالات ترویجی یا پژوهشی خود را ارسال فرمایند.

 

محور های مجله:

1- روش های به زراعی و به نژادی زرشک و عناب

2مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز  زرشک و عناب

3-زیست فن آوری و تکنولوژی های نوین در تولید زرشک و عناب

4- مدیریت آبیاری در باغات زرشک و عناب

5- کاربرد ماشین های کشاورزی در باغات زرشک و عناب

6- مدیریت تغذیه گیاهی در باغات زرشک و عناب

7- صنایع غذایی، فرآوری و جنبه های دارویی زرشک و عناب

9- اقتصاد و بازاریابی زرشک و عناب

8- دانش بومی در کاشت،داشت و برداشت زرشک و عناب

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-44 

1. بررسی کارایی چند ماده‌ی جلب کننده برای کنترل مگس میوه ی عناب در خراسان جنوبی

صفحه 1-6

غلامرضا توکلی کرقند؛ بهنام معتمدی نیا؛ هادی محمودی؛ رئوف کلیایی؛ کاظم محمدپور


3. باغ الگویی متراکم پیوندی عناب، الگوی مدرن باغداری عناب

صفحه 14-19

هادی زراعتگر؛ غلامرضا توکلی کرقند؛ مهدی بهدانی


4. بررسی مقدماتی رفتار جلب جنسی مگس میوه عناب

صفحه 20-25

کاظم محمدپور؛ آرمان آوند فقیه؛ بهنام معتمدی نیا


5. مروری بر ترکیبات شیمیایی و کاربردهای عناب در طب سنتی

صفحه 26-37

مهدی ابراهیمی؛ محسن پویان؛ حسین راغ آرا؛ طیبه شاهی؛ ساره حسینی؛ سکینه کهنسال واجارگاه