برگزاری اولین جلسه هیئت تحریریه مجله ترویجی زرشک و عناب

برگزاری اولین جلسه هیئت تحریریه مجله ترویجی زرشک و عناب

اولین جلسه هئیت تحریریه مجله ترویجی زرشک و عناب همزمان با روز پژوهش و با حضور اعضاء هیئت تحریریه در مورخه 97/09/25 در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای مهندس علیرضا مقری ریاست مرکز و مدیر مسئول مجله ضمن خیر مقدم به اعضاء در خصوص اهداف، رویکرد ها و شرح وظایف دست اندرکاران مجله صحبت نمودند. در ادامه سردبیر مجله جناب آقای دکتر علی آذری نصر آباد فعالیت های انجام گرفته جهت اخذ مجوز مجله و شیوه نامه نحوه پذیرش مقالات را تشریح کردند و آقای مهندس هادی محمودی در خصوص مسایل اجرایی مجله و معرفی سایت مجله صحبت کردند. در ادامه جلسه، اعضاء هیئت تحریریه هر کدام دیدگاه های خود را در موارد مختلف از جمله نحوه پذیرش مقاله، چارچوب های کلی مجله، نحوه داوری مقالات، شیوه های اطلاع رسانی و .... اعلام کردند. در این جلسه تمامی اعضاء وجود مجله ترویجی در حوزه دو محصول مهم  زرشک و عناب را نیاز واقعی استان دانستند و بر اهمیت جایگاه ترویج و نقشی سازنده ای که این مجله می تواند در این راستا ایفا نماید تاکید کردند.