اخبار و اعلانات

انتشار اولین شماره مجله علمی ترویجی زرشک و عناب

با استعانت از خداوند مهربان، اولین مجله تخصصی در حوزه دو محصول مهم زرشک و عناب  منتشر شد.انتقال نتایج و دستاوردهای تحقیقات ملی و بین‌المللی کاربردی در زمینه این دو محصول به کشاورزان، کارشناسان اجرایی و مروجان بخش کشاورزی از اهداف اصلی این مجله است. این مجله تلاش می کند با بهره گیری از دانش صاحب نظران مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و تجارب فعالین بخش خصوصی و دانش بومی کشاورزان پیشرو، در ترویج یافته های علمی و تحقیقاتی موثر باشد. مقالات اولین شماره مجله، به صورت الکترونیکی در سایت مجله به نشانی  http://bjj.areeo.ac.ir و رایگان در دسترس علاقه مندان این حوزه ...

مطالعه بیشتر

برگزاری اولین جلسه هیئت تحریریه مجله ترویجی زرشک و عناب

اولین جلسه هئیت تحریریه مجله ترویجی زرشک و عناب همزمان با روز پژوهش و با حضور اعضاء هیئت تحریریه در مورخه 97/09/25 در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای مهندس علیرضا مقری ریاست مرکز و مدیر مسئول مجله ضمن خیر مقدم به اعضاء در خصوص اهداف، رویکرد ها و شرح وظایف دست اندرکاران مجله صحبت نمودند. در ادامه سردبیر مجله جناب آقای دکتر علی آذری نصر آباد فعالیت های انجام گرفته جهت اخذ مجوز مجله و شیوه نامه نحوه پذیرش مقالات را تشریح کردند و آقای مهندس هادی محمودی در خصوص مسایل اجرایی مجله و معرفی سایت مجله ...

مطالعه بیشتر