دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-44 
1. بررسی کارایی چند ماده‌ی جلب کننده برای کنترل مگس میوه ی عناب در خراسان جنوبی

صفحه 1-6

غلامرضا توکلی کرقند؛ بهنام معتمدی نیا؛ هادی محمودی؛ رئوف کلیایی؛ کاظم محمدپور


3. باغ الگویی متراکم پیوندی عناب، الگوی مدرن باغداری عناب

صفحه 14-19

هادی زراعتگر؛ غلامرضا توکلی کرقند؛ مهدی بهدانی


4. بررسی مقدماتی رفتار جلب جنسی مگس میوه عناب

صفحه 20-25

کاظم محمدپور؛ آرمان آوند فقیه؛ بهنام معتمدی نیا


5. مروری بر ترکیبات شیمیایی و کاربردهای عناب در طب سنتی

صفحه 26-37

مهدی ابراهیمی؛ محسن پویان؛ حسین راغ آرا؛ طیبه شاهی؛ ساره حسینی؛ سکینه کهنسال واجارگاه


شماره‌های پیشین نشریه