تعداد مقالات: 6
1. بررسی کارایی چند ماده‌ی جلب کننده برای کنترل مگس میوه ی عناب در خراسان جنوبی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-6

غلامرضا توکلی کرقند؛ بهنام معتمدی نیا؛ هادی محمودی؛ رئوف کلیایی؛ کاظم محمدپور


3. باغ الگویی متراکم پیوندی عناب، الگوی مدرن باغداری عناب

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 14-19

هادی زراعتگر؛ غلامرضا توکلی کرقند؛ مهدی بهدانی


4. بررسی مقدماتی رفتار جلب جنسی مگس میوه عناب

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 20-25

کاظم محمدپور؛ آرمان آوند فقیه؛ بهنام معتمدی نیا


5. مروری بر ترکیبات شیمیایی و کاربردهای عناب در طب سنتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 26-37

مهدی ابراهیمی؛ محسن پویان؛ حسین راغ آرا؛ طیبه شاهی؛ ساره حسینی؛ سکینه کهنسال واجارگاه


6. گزارش مقدماتی بیماری نماتد مولد گره ریشه عناب از خراسان جنوبی و راهکارهای زراعی مدیریت بیماری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 38-44

مهدی بهدانی؛ هادی زراعتگر؛ هادی محمودی؛ غلامرضا توکلی کرقند


شماره‌های پیشین نشریه